S kým spolupracujeme?

Vysoké školy:

Brigham Young University, Utah, U.S.A. www.byu.edu/webapp/home/index.jsp
České vysoké učení technické Praha, Fakulta stavební www.fsv.cvut.cz 
ETH Zurich, Švýcarsko www.igt.ethz.ch
Freie Universitat Berlin, Německo www.fu-berlin.de/geophysik/
Ostravská Univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta prf.osu.cz/
Ruhr-Universität Bochum, Německo www.ruhr-uni-bochum.de
Shiraz University, Shiraz, Iran www.shirazu.ac.ir/en/
Technická Universita Liberec www.tul.cz
Technische Univeristät Dresden, Německo www.tu-dresden.de
Technische Univeristät Innsbruck, Rakousko www.uibk.ac.at
Universidad de Zaragoza, Španělsko www.unizar.es
Universitat Hamburg, Německo http://www.uni-hamburg.de/geowissenschaften/
Université Bordeaux 1, Francie www.u-bordeaux1.fr
Universite Joseph Fourier, Grenoble, Francie ujf-grenoble.fr
University of Calgary, Canada www.ucalgary.ca
University of New South Wales, Sydney, Austrálie www.unsw.edu.au
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí www.ujep.cz
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta www.ff.cuni.cz
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta www.mff.cuni.cz
Univerzita Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta, Slovensko www.fns.uniba.sk
Uniwersytet Wroclawski, Polsko www.uni.wroc.pl/
Vysoká škola chemicko technologická Praha www.vscht.cz
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta www.vsb.cz
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická og.zcu.cz/
České vysoké učení technické Praha, Fakulta Jaderná a fyzikálně inženýrská https://www.cvut.cz/fakulta-jaderna-a-fyzikalne-inzenyrska

Výzkumné instituce:

AV ČR – Geologický ústav www.gli.cas.cz
AV ČR – Geofyzikální ústav www.ig.cas.cz
AV ČR – Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského www.jh-inst.cas.cz 
AV ČR – Ústav chemických procesů www.icpf.cas.cz
AV ČR – Ústav struktury a mechaniky hornin www.irsm.cas.cz
AV ČR – Ústav teoretické a aplikované mechaniky www.itam.cas.cz
Česká geologická služba Praha www.geology.cz 
Český hydrometeorologický ústav Praha www.chmi.cz 
GeoForschungsZentrum Potsdam, Německo www.gfz-potsdam.de
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského www.jh-inst.cas.cz 
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i. Praha www.vuv.cz

Firmy:

SG Geotechnika, Praha geotechnika.cz
Aquatest a.s. Praha www.aquatest.cz 
AZ CONSULT (Usti n/L) www.azconsult.cz
D2 Consult www.d2-consult.cz
Dekonta a.s. www.dekonta.cz 
DIAMO s.p., odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem www.diamo.cz
Dolexpert Praha www.dolexpert.cz
ENACON s.r.o. Praha www.enacon.cz 
Energoprůzkum Praha
FER & MAN Technology Praha, www.upravny.com 
Forsapi s.r.o. Praha www.forsapi.cz 
G-Impuls, s.r.o. Praha www.gimpuls.cz 
Geomin Jihlava, družstvo www.geomin.cz 
Geotest, a.s. www.geotest.cz
HYDRO – Vratislav Nakládal vratislav.nakladal@seznam.cz 
Hydroprůzkum České Budějovice s.r.o. http://hydropruzkum.cz 
Moravské naftové doly, a.s. Hodonín www.mnd.cz
Ochrana podzemních vod s.r.o. Praha www.opv.cz 
Orlická hydrogeologická společnost s.r.o., Ústí nad Orlicí www.ohgs.cz 
PROGEO s.r.o., Roztoky www.1progeo.cz 
SAKOL – ekotechnologie s.r.o. Praha www.sakol.cz
SUDOP Praha www.sudop.cz
Vodní hospodářství s.r.o., časopis, www.vodnihospodarstvi.cz 
Vodní zdroje a.s. Praha www.vodnizdroje.a.s.

Ústřední státní orgány:

Agentura ochrany přírody a krajiny www.ochranaprirody.cz/ 
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz 
Krajský úřad Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz 
Ministerstvo financi www.mfcr.cz
Ministerstvo zemědělství www.mze.cz 
Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz 
Státní zdravotní ústav Praha www.szu.cz
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) www.surao.cz
Státní úřad pro jadernou bezpečnost www.sujb.cz

Asociace, sdružení a další:

Centrum pro výzkum energetického využití litosféry Liberec www.cvevl.cz 
Česká asociace hydrogeologů Praha www.cah.cz
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace Libereckého kraje, Česká Lípa www.muzeumcl.cz
Unie geologických asociací www.uga.cz

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?