Zaměstnavatelé našich absolventů

Absolventi se uplatňují na odpovědných místech v soukromých firmách, státní správě i výzkumných ústavech, vesměs s nadprůměrným finančním ohodnocením. Nemají problémy s pracovním uplatněním, protože zájem o tyto absolventy dlouhodobě převyšuje jejich počty. Existuje i možnost pracovat v zahraničí, především ve státech EU nebo i v rozvojových zemích. Přednášené obory jsou svou povahou na pomezí inženýrství a přírodních věd. Přinášejí zajímavou pracovní náplň, neboť každý projekt je charakterem a lokalitou originální a vyžaduje individuální a kreativní přístup.

Pracovní náplň některých našich úspěšných absolventů si můžete prohlédnout zde pro lepší představu o variabilatě našich oborů a zajímavosti zaměstnání.

V následujícím seznamu jsou uvedeny příklady institucí a firem, kde pracují nebo pracovali naši absolventi:

Firmy:

AECOM Praha www.aecom.cz
SG Geotechnika http://geotechnika.cz
Aquatest a.s. Praha www.aquatest.cz
AZ GEO www.azgeo.cz
AZ CONSULT (Usti n/L) www.azconsult.cz
D2 Consult www.d2-consult.cz
Dekonta a.s. Dřetovice www.dekonta.cz
DIAMO s.p., odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem www.diamo.cz
EHG Žitný www.ehgzitny.cz
EKORA Praha www.ekora.cz
ENACON s.r.o. Praha www.enacon.cz
EPS Kunovice www.epssro.cz
Geomin Jihlava, družstvo www.geomin.cz
Geotest Brno www.geotest.cz
GeoTec GS Praha www.geotec-gs.cz
GES-TEC Praha  www.gestec.cz
GGS Litomyšl www.ggslit.cz
G-servis Praha www.g-servis.cz
Hydroprůzkum České Budějovice s.r.o. http://hydropruzkum.cz
CHEMCOMEX Praha www.chemcomex.cz
IKP Praha www.ikppraha.com
JK envi s.r.o.  www.jkenvi.cz
MEGA Stráž pod Ralskem www.mega.cz
Moravské naftové doly, a.s. Hodonín www.mnd.cz
Mott MacDonald Praha www.mottmac.cz
Ochrana podzemních vod s.r.o. Praha www.opv.cz
Orlická hydrogeologická společnost s.r.o., Ústí nad Orlicí www.ohgs.cz
PROGEO s.r.o., Roztoky www.1progeo.cz
PÚDIS Praha www.pudis.cz
Vodní zdroje a.s. Praha www.vodnizdroje.cz
Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim www.ekomonitor.cz
Vodní zdroje Holešov www.vzh.cz
SAKOL – ekotechnologie s.r.o. Praha www.sakol.cz
SUDOP Praha www.sudop.cz
WASTECH Praha www.wastech.cz
Zakládání staveb Praha www.zakladani.cz

Výzkumné instituce a vysoké školy:

AV ČR – Geologický ústav www.gli.cas.cz
AV ČR – Geofyzikální ústav www.ig.cas.cz
AV ČR – Ústav teoretické a aplikované mechaniky www.itam.cas.cz
AV ČR – Ústav struktury a mechaniky hornin www.irsm.cas.cz
AV ČR – Ústav pro hydrodynamiku www.ih.cas.cz
ČVUT, fakulta stavební www.fsv.cvut.cz 
Česká geologická služba Praha www.geology.cz
Český hydrometeorologický ústav Praha www.chmi.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i. Praha www.vuv.cz

Orgány státní orgány:

Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Ministerstvo životního prostředí www.mzp.cz
Ministerstvo dopravy www.mdcr.cz
Ředitelství silnic a dálnic ČR www.rsd.cz
Krajské úřady a správní úřady nižších stupňů (odbory ochrany životního prostředí, vodního hospodářství a územního plánování)

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?