Pokyny k vypracování studentských prací

Při vypracovávání studentských prací je vždy nutné prostudovat vyhlášku garanta studijního programu a vyhlášku garanta studijního oboru.

Bakalářské studium:

Navazující magisterské studium:

©2020 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?