Pokyny k vypracování studentských prací

Při vypracovávání studentských prací je vždy nutné postupovat podle vyhlášky garanta studijního programu.

Ke způsobu odevzdání upřesňujeme, že i po zrušení povinnosti odevzdat práci v pevné vazbě (podzim 2023) požadujeme, aby student odevzdal alespoň jeden výtisk práce, postačuje přitom volná vazba. 

Bakalářské studium:

Navazující magisterské studium:

©2023 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?