Pokyny k vypracování studentských prací

Při vypracovávání studentských prací je vždy nutné postupovat podle vyhlášky garanta studijního programu.

Bakalářské studium:

Navazující magisterské studium:

©2023 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?