Pokyny k vypracování studentských prací

Při vypracovávání závěrečných prací je vždy nutné postupovat podle vyhlášky garanta studijního programu.

Ke způsobu odevzdání upřesňujeme, že vedle elektronické formy je vhodné (nikoliv povinné) odevzdat tištěnou formu závěrečné práce, stačí jeden výtisk ve volné vazbě. 

Bakalářské studium:

Navazující magisterské studium:

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?