Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí „CzechGeo/EPOS“ – LM2015079 a „CzechGeo/EPOS-SCI“ – OPVVV, LM2015079)

Informace o projektu Projekt CzechGeo

CzechGeo / EPOS je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi České republiky. Kostru systému CzecGeo tvoří stálé observatoře (seismické, GPS, magnetické, gravimetrické a geodynamické), zapojené do globálních datových sítí s dostupností dat v reálném čase. Stálé observatoře jsou ve vybraných oblastech dlouhodobě významných pro základní výzkum nebo aplikace doplněny lokálními stanicemi. Třetí úrovní systému jsou mobilní stanice, které slouží k opakovaným měřením na vybraných bodech nebo k terénním měřením, zpravidla v rámci velkých mezinárodních projektů.

Návrh účelové podpory výzkumných infrastruktur českých geovědních ústavů byl schválen vládou České republiky rozhodnutím č. 208 ze dne 15. března 2010 (spolu s dalšími výzkumnými infrastrukturami). Financování projektu CzechGeo zajištuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekt CzechGeo je úzce svázán s evropským projektem 7. rámcového programu EPOS (European Plate Observing System), zařazeným v r. 2008 do cestovní mapy evropských výzkumných infrastruktur ESFRI (European Strategic Forum for Research Infrastructures). Česká republika je jednou z 18 zemí zapojených do projektu EPOS. Významným členem projektu je také Evropské seismologické datové centrum ORFEUS se sídlem v Holandsku. Přípravná fáze projektu EPOS začíná 1.11.2010 a potrvá čtyři roky. Celková suma přidělená Evropskou komisí pro všechny účastníky na toto období je 4.5 milionu Euro.

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?