Projekt č. 100606078 „Hodnocení stavu lesa a ohrožení nesouvisle zpevněnými pískovcovými masivy“

Rozšiřuje stávající přeshraniční spolupráci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy – Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky a Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie s TU Bergakademie Freiberg – Institut für Geotechnik a Správy Národního parku České Švýcarsko se zapojením nových partnerů, na české straně SM Děčín a Správa železnic, na saské straně Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Rozšiřování vybudovaného systému včasného varování a kontinuální monitoring jsou předpokladem pro dlouhodobé řešení otázek, týkajících se bezpečnosti skal a životního prostředí v pohoří Labských pískovců.

Odkaz na webové stránky projektu: https://elbe-labe-georisiko.eu/fewarisk/cs/

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?