GEORISKS – Přeshraniční expertní systém a systém včasného varování před geologickými riziky v Labském pískovcovém pohoří

V rámci programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 se naše pracoviště podílí na řešení projektu č. 100333189.

Lead partner projektu:

  • TU Bergakademie Freiberg, Institut für Geotechnik

Spoluřešitelé:

Cílem projektu je položení základu pro expertní systém v oblasti Labských pískovců v souvislosti s geologickými riziky a ohrožením veřejnosti a infrastruktury pádem skalních masivů.

Projekt předpokládá navázání úzké spolupráce odborníků s pracovníky úřadů za účelem zajištění znalostí o aktuálním stavu skal a zlepšení ochrany před riziky, vznikajícími vlivem měnících se podmínek životního prostředí na stabilitu skal.

V neposlední řadě projekt přispěje k výměně odborných informací a porozumění úředním procesům. Do různých prací budou zapojováni i studenti obou univerzit, jejichž aktivní spolupráce na konkrétních plánech podnítí i dlouhodobé studentské stáže.

Odkaz na webové stránky projektu: http://elbe-labe-georisiko.eu

       

 

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?