Mezinárodní vzdělávací projekt – udržitelné a efektivní využívání zdrojů TESEUS 

Projekt je zaměřený na udržitelné a efektivní využívání především přírodních zdrojů. Tříletý projekt je podporován Evropskou unií z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v období 2014–2020.

Projekt je realizován v období 2016-2019.

Číslo projektu: 100246598

Hlavní řešitel projektu:

Fakulta stavebního inženýrství a architektury Vysoké školy technické a ekonomické v Drážďanech

Dalšími účastníky projektu jsou:

  • Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky
  • Ústav pro vývoj technologií, výzkum rašelin a přírodních materiálů Vysoké školy Zittau–Görlitz
  • Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Univerzity Karlovy z Prahy

Předpokladem úspěšného naplnění projektu je propojení různých oborů za účelem vytvoření podmínek k lepšímu a efektivnějšímu využití regionálních přírodních zdrojů, především půdy a vody, a také zajišťování jejich ochrany. Při realizaci projektu dochází k propojování vědeckých, technických, personálních a organizačních zdrojů všech účastníků projektu za účelem vytváření specifické nabídky v oblasti interdisciplinárního vzdělávání.

V rámci projektu je organizována řada společných vzdělávacích akcí pro studenty – kurzy, konference a workshopy. Specifickými akcemi jsou terénní cvičení, při nichž se nejlépe ověří výsledky výzkumu a práce laboratoří v konkrétním prostředí.

Hlavní aktivity projektu:

  • Semináře a workshopy
  • Otevřené a intenzívní kurzy
  • Terénní cvičení
  • Slovník odborné terminologie
  • Dvojjazyčná internetová platforma
  • Diseminační aktivity (postery, letáky

Dalí informace na webových stránkách projektu.

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?