Výzkumný projekt: Non-Newtonian fluid mechanics in porous media: characterization of the hydraulic and transport properties in relation to the pore structure

Mechanika proudění nenewtonovských tekutin v porézním prostředí a s tím spojený transport nesených látek je široké téma v mechanice tekutin, přitahující pozornost jak teoretického, tak aplikačně orientovaného výzkumu v různorodých přírodovědných i technických oborech. Probíhající projekt je zaměřen na vztah mezi saturovaným pozvolným prouděním pseudoplastických tekutin (např. roztoku xanthanu ve vodě) a rozložením velikosti pórů v porézním prostředí, v kontextu proudění, kontaminace a sanace podzemní vody. Vztahy mezi hydraulickými a transportními vlastnostmi a vlastnostmi pórového prostoru budou studovány jak experimentálně (s uměle připraveným i přírodním porézním prostředím), tak teoreticky (na úrovni idealizovaných analogií). Projekt přitom cílí na tyto praktické aspekty: na zvýšenou schopnost pseudoplastických tekutin pronikat a transportovat látky do menších pórů a na možnost jejich využití k získání informace o rozdělení velikosti pórů pomocí technicky nenáročných experimentů, včetně možnosti sledovat velikost pórů zeminy v průběhu jejího stlačování.

Doba řešení projektu: leden 2021 až prosinec 2023

Řešitel: Martin Lanzendörfer

Kolektiv: Martin Slavík, Jakub Roháč, Tomáš Weiss, Jiří Mls, Jan Najser

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?