Odborná příprava – kurz CŽV UK „Stanovení radonového indexu pozemků“ 2019

Odborná příprava – kurz CŽV UK „Stanovení radonového indexu pozemků“ 2019 se koná 20.5. – 22.5.2019 v budově PřF UK Albertov 3. Počet účastníků 2019 je 20, lektoři Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní ústav radiační ochrany a PřF UK. Osvědčení o absolvovaní odborné přípravy vydává PřF UK, podepisuje pan děkan.

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?