pozvánka DP Slavík Martin

POZVÁNKA

na obhajobu doktorské disertační práce

v programu P1202 Aplikovaná geologie

24. června 2019 ve 14:00 hodin

se koná obhajoba doktorské disertační práce: Mgr. Martin Slavík
na téma: Vlhkostní charakteristiky přirozených pískovcových výchozů

školitel: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D., PřF UK Praha

oponenti: Ing. Miroslav Tesař, CSc., ÚH AV ČR, v.v.i. Praha
doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D., ČVUT Buštěhrad

místo konání: PřF UK, Albertov 6, Praha 2, Ložiskové sbírky (1. patro)
Disertační práce byla vypracována v rámci doktorského studia na UK PřF a bude pět dní před
obhajobou zveřejněna v SIS v modulu Témata prací a rovněž bude k nahlédnutí u předsedy
komise.

Prosím všechny členy komise a oponenty, aby se zúčastnili obhajoby.

prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D., v. r.
předseda komise

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?