Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

si Vás dovoluje pozvat na tradiční

Seminář Aplikované Geologie

v letním semestru 2019/2020,

který se koná vždy v pondělí 14.00-15.40 (pokud není uvedeno jinak)

v Mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2, první patro

24.2.

Petr Nakládal

Postupy při instrumentaci vrtu

2.3.

David Mašín (ÚHIGUG, Přírodovědecká fakulta UK)

Sesuv Dobkovičky

9.3.

Zdeněk Třískala (Český inspektorát lázní a zřídel)

Nové zdroje minerálních vod a stav stávajících jímání v ČR

16.3.

Adam Emmer (Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe)

GLACIAL LAKES AND OUTBURST FLOODS IN THE FACE OF  CHANGING CLIMATE: some insights from the Cordillera Blanca (Peru) and global perspectives

23.3.

Jan Vilhelm, Tomáš Fischer (ÚHIGUG, Přírodovědecká fakulta UK)

Hydraulické testy a seismická měření v geotermálním průzkumném vrtu v Litoměřících

30.3.

Diplomové práce – jarní termín

6.4.

Ján Mikuška (G-trend, Slovensko)

Kdy se začínala psát historie Bouguerovy anomálie?

13.4.

seminář se nekoná – Velikonoce

20.4.

Vojtěch Stejskal (Photon Water)

DC Nanoremediace: Čištění podzemních vod pomocí nanoželeza (nZVI) a stejnosměrného elektrického proudu

27.4.

Vassilis Marinos (Aristotle University of Thessaloniki)

The importance of the engineering geological differentiations in application of GSI in the Hoek-Brown failure criteria for Rock Engineering Design

4.5.

Diplomové práce – podzimní termín

11.5.

Matěj Petružálek (Geologický ústav AVČR)

Využití seismických metod pro výzkum vlastností horninového prostředí

 

Vedoucí semináře IG: Ing. J.Boháč, CSc., bohac@natur.cuni.cz

Vedoucí semináře HG: Mgr. Martin Slavík, Ph.D., slavikm@natur.cuni.cz

Vedoucí semináře UG: Prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D., fischer@natur.cuni.cz

©2023 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?