Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Program Semináře Aplikované Geologie

v letním semestru 2020/2021,

který se koná vždy v pondělí 14.00-15.40 (pokud není uvedeno jinak)

v Mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2, první patro

AKTUALIZACE COVID-19: až do odvolání si nás naladíte online na https://meet.google.com/dcp-tyym-ybj

 

22.2.

Jaroslav Šolc (University of North Dakota + Intes Inc.)

Site Remediation: Reality Check – Paths to Success or Failure. (Based on case studies)

1.3.

prof. Jiří Barták (Fakulta stavební ČVUT)

Historie tunelového stavitelství

8.3.

Václav Kuna (Geofyzikální ústav AVČR)

Ocean bottom seismic observations from northeast Pacific

15.3.

Lukáš Vlček (Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta UK)

Retence vody v horských půdách

22.3.

Martin Mazanec (ÚHIGUG, Přírodovědecká fakulta UK)

Vliv lokální geologie na seismické ohrožení. Studie na lokalitách stanic WEBNET

29.3.

prof. Jiří Barták (Fakulta stavební ČVUT)

Tři pozoruhodné havárie podzemních staveb v ČR

5.4.

Velikonoce, seminář se nekoná

12.4.

Studenti navazujícího programu Aplikovaná geologie

Diplomové práce jarní termín

19.4.

Petr Tábořík, Jan Valenta, R. Majewski, J. Weger (Přírodovědecká fakulta UK, ÚSMH AVČR)
Návrat ke kořenům: geofyzika jako účinný nástroj v agrolesnickém výzkumu

26.4.

Dr. G. Medicus, University of Innsbruck

Teaching and learning soil constitutive models with the help of visualisations

3.5.

Martin Lanzendorfer (Přírodovědecká fakulta UK)

How would Henry Darcy enjoy non-Newtonian fluids?

10.5.

Studenti navazujícího programu Aplikovaná geologie
Diplomové práce podzimní termín


Za naše obory Vás zvou
David Mašín (Inženýrská geologie), Martin Slavík (Hydrogeologie) a Tomáš Fischer (Užitá geofyzika)

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?