Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Program Semináře Aplikované Geologie

v letním semestru 2021/2022,

který se koná vždy v pondělí 14.00-15.40 (pokud není uvedeno jinak)

v Mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2, první patro

případně online zde meet.google.com/yca-qhkt-sfm

21.2.
Petr Tábořík (ÚHIGUG PřF UK) – přednáška organizovaná Local Chapter EAGE
Can the Hranice Abyss, the deepest underwater cave in the world, really reach 1 km depth?
28.2.
Saeed Tourchi (ÚHIGUG PřFUK)
On the thermal behavior of the ground
7.3.
Nihat Hakan Akyol (Kocaeli Üniversitesi) ONLINE
Cyclodextrin-Enhanced In-situ Flushing of TCE Source Zones in Heterogeneous Porous Media
14.3.
Pavla Hrubcová, V. Rapprich (Geofyzikální ústav AVČR, Česká geologická služba)
Two small volcanoes, one inside the other – geophysical and drilling survey of Bažina maar in West Bohemia

21.3.


prof. Hans Henning Stutz (Karlsruhe Institute of Technology, Germany)
Danish energy storage concept
28.3.
A. D. Parsekian (University of Wyoming) ONLINE 15:30
The changing Arctic climate: The role of geophysics for measuring lakes in permafrost regions
4.4.
Studenti navazujícího programu Aplikovaná geologie
Diplomové práce, jarní termín
11.4.
Nihat Hakan Akyol (Kocaeli Üniversitesi)
In-Situ Permanganete Oxidation of TCE Source Zones in Karst Environment

18.4.


Velikonoce, seminář se nekoná
25.4.
René Putiška (Universita Komenského, Bratislava)
Prípadové štúdie využitia geofyzikálnych metód pri rôznych geologických prieskumoch
2.5.
Hana Zvěřinová Mlejnková (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka)
Využití odpadních vod jako diagnostického média
9.5.
Studenti navazujícího programu Aplikovaná geologie
Diplomové práce, podzimní termín

Za naše obory Vás zvou
David Mašín (Inženýrská geologie), Martin Slavík (Hydrogeologie) a Tomáš Fischer (Užitá geofyzika)

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?