Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Program Semináře Aplikované Geologie

v letním semestru 2024/2025

který se koná vždy v pondělí 14.00-15.40

v Mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2, první patro

a také online na https://meet.google.com/bpg-jzde-raj

19.2.
Lukáš Vondrovic (SÚRAO)
Příprava hlubinného úložiště radioaktivních odpadů: Aplikace geologických věd v praxi
26.2.
Jan Kukačka (Dekonta)
Revitalizace rafinerie v Batumi. Od environmentálního průzkumu až po návrh sanačního projektu (aneb: S čím se setká sanační geolog v rámci rozvojové pomoci)
4.3.
Tomáš Fischer, Josef Vlček (PřFUK), Pavla Hrubcová (GFÚ AVČR)
Recent graben formation and volcanic eruption on Iceland – hen or egg?
11.3.
Jan Klimeš (ÚSMH AV ČR)
Sesuvy, stabilita svahů a lidé

18.3.

Tereza Šmejkalová (SG Geotechnika, a.s.), Tereza Vohryzková (Beleco, z.s.)
Klima se mění – jak se změní aplikovaná geologie?
25.3.
Alexandra Guy (ČGS)
Crustal structures from potential field modeling (magnetic and gravity) and receiver functions of Central Mongolia
1.4.
Velikonoce
8.4.
diplomový seminář – jarní termín obhajob

15.4.

Tomáš Weiss (PřF UK)
Migration of water and salt in confined archaeological complexes: Comprehensive investigation below the Third Courtyard of the Prague Castle
22.4.
Jakub Šafránek (Správa Národního parku České Švýcarsko), Jan Malík (ČGS)
Inženýrskogeologické výzvy Národního parku České Švýcarsko po požáru z léta 2022
29.4.
Maria Pico Duarte, Elvis Covilla Varela (Ph.D. studenti – PřF UK)
Numerical modeling of the effects of temperature and suction on fine-grained soils (Maria);
Experimental and numerical study of saturated clay cyclic behaviour under triaxial conditions (Elvis)
6.5.
Slavík, Bruthans, Weiss, Mareš et al. (PřF UK)
Způsoby měření a výpočtu intenzity výparu z horniny
13.5.

diplomový seminář – podzimní termín obhajob

Za naše obory Vás zvou
Jakub Roháč (Inženýrská geologie), Martin Slavík (Hydrogeologie) a Tomáš Fischer (Užitá geofyzika)

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?