Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

si Vás dovoluje pozvat na tradiční

Seminář Aplikované Geologie

v zimním semestru 2019/2020,

který se koná vždy v pondělí 14.00-15.40 (pokud není uvedeno jinak)

v Mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2, první patro

7.10.

Gunther Kletetschka (ÚHIGUG, PřF UK)

Předběžné výsledky z průzkumu epicentra Tunguzske události na Sibiři (dřeviny, sedimenty, horninové vzorky, magnetické anomálie)

14.10.

Tomáš Kadlíček (ÚHIGUG, PřF UK)

Kalibrace parametrů pro hypoplastické modely; korelační vztahy pro parametry

21.10

Jiří Bruthans (ÚHIGUG, PřF UK)

Sucho a nedostatek vody pohledem hydrogeologa: populární tvrzení a realita

4.11.

Christian Sippl (Geofyzikální ústav AVČR)

Filling the gap in a double seismic zone: Intraslab seismicity in Northern Chile

11.11.

Jakub Roháč (ÚHIGUG, PřF UK)

Reziduální pevnost zemin; korelace reziduální a kritické pevnosti s popisem

18.11.

Petr Tábořík, Hamid Sana (Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR)

Detecting active faults in intramountain basins using Electric Resistivity Tomography – a case study from Vale of Kashmir

25.11.

Jan Šembera

Použití GIS pro orientační hodnocení stability svahů na velkých oblastech

2.12.

Helena Vysoká

Hydrogeologický výzkum Hranické propasti: nejnovější poznatky

9.12.

Zhao Sun (ÚHIGUG, PřF UK), Haiquan Sun (ÚHIGUG, PřF UK)

Properties of bentonite under the complex chemical conditions in HLW repository (Z. Sun), Laboratory testing of behaviour of Cerny Vrch bentonite (H. Sun)

16.12.

Maciej Ochmanski (ÚHIGUG, PřF UK)

Selected design aspects of mechanized tunnelling

6.1.

Tomáš Fischer, Josef Vlček (ÚHIGUG, PřF UK)

Jak jsme vrtali – praktické zkušenosti z realizace monitorovacích vrtů v roce 2019

Vedoucí semináře IG: Ing. J.Boháč, CSc., bohac@natur.cuni.cz

Vedoucí semináře HG: Mgr. Martin Slavík, Ph.D., slavikm@natur.cuni.cz

Vedoucí semináře UG: Prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D., fischer@natur.cuni.cz

 

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?