Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Program Semináře Aplikované Geologie

v zimním semestru 2020/2021,

který se koná vždy v pondělí 14.00-15.40 (pokud není uvedeno jinak)

v Mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2, první patro

AKTUALIZACE COVID-19: až do odvolání si nás naladíte online na https://meet.google.com/ijx-wfhw-nyu

 

12.10.

Gianvito Scaringi (Přírodovědecká fakulta UK)

History of Soil Mechanics

19.10.

Hana Grison, Radek Klanica (Geofyzikální ústav AVČR)

Využití geofyzikálních metod pro archeologický výzkum a prospekci

26.10.

Vojtěch Beneš (GImpuls), Jozef Urík (SÚRAO)

Geofyzika pro výběr lokalit hlubinného úložiště

2.11.

Maciej Ochmanski, Jose Duque (Přírodovědecká fakulta UK)

Soil cyclic behaviour – experimental evidence, constitutive description and simulation of wind farm foundations

9.11.

Jakub Nedvěd (GET s.r.o.)

Hydrogeolog v „područí“ ložiskové geologie

16.11.

23.11.

Jiří Starý (North Geo, Přírodovědecká fakulta UK)

Verifikace hydrogeologických poměrů v okolí dálnice D8 v Českém středohoří za pomoci terénních zkoušek a systému automatického monitoringu hladiny podzemní vody

30.11.

Tomáš Fischer a tým RINGEN (PřF UK, ČGS, GFÚ AVČR)
Hydraulické testy ve vrtu LT1 v Litoměřicích

7.12.

Matěj Petružálek (Geologický ústav AVČR)

Využití seismických metod v laboratoři mechaniky hornin

14.12.

Iva Kůrková, Jakub Mareš, Tuna Karatas (Přírodovědecká fakulta UK)

Vybraná témata PhD studentů hydrogeologie

4.1.

téma bude upřesněno

 


Za naše obory Vás zvou
Jan Boháč (Inženýrská geologie), Martin Slavík (Hydrogeologie) a Tomáš Fischer (Užitá geofyzika)

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?