Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Program Semináře Aplikované Geologie

v zimním semestru 2021/2022,

který se koná vždy v pondělí 14.00-15.40 (pokud není uvedeno jinak)

v Mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2, první patro

 a pro zájemce i online na adrese  https://meet.google.com/dcp-tyym-ybj

   

11.10.

Gianvito Scaringi (Charles University)

Multiscale insights of thermo-hydro-mechanical responses of slopes

18.10.

Zbyněk Kulhavý (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.)

Retenční a akumulační potenciál meliorovaných půd v souvislostech hydrologie povodí

25.10.

Jiří Zmítko (3G Consulting Engineers; ÚHIGUG PřF UK)

Tunel Krušné Hory – úvod do geologie českého úseku

1.11.

Jiří Barták (FSv ČVUT)

Podzemní stavby v inženýrské geologii

8.11.

Tomáš Fischer, Ali Salama et al. (ÚHIGUG PřF UK, GFU)

Erupce Fagradalsfjall na Islandu – co nám říkají data seismického monitorování

15.11.

 

seminář se nekoná ()

22.11.

Eva Káldy (ÚHIGUG PřF UK)

Microsismicity monitoring – network sensitivity

29.11.

 

seminář se nekoná ()

6.12.

Petr Nakládal ()

Nelineární dynamika (chaos) v geologii/hydrogeologii

13.12.

Petr Tábořík, Jan Valenta (ÚHIGUG PřF UK)

Využití elektromagnetické indukce při řešení IG a environmentálních problémů

20.12.

Jiří Bruthans, Tomáš Weiss (ÚHIGUG PřF UK)

Bezodtoké brakické podzemní jezero v národní přírodní rezervaci Libický luh aneb Plíživý dopad klimatické změny a antropogenních zásahů do hydrologie lužních lesů

3.1.

 

seminář se nekoná

 

 

Za naše obory Vás zvou David Mašín (Inženýrská geologie), Martin Slavík (Hydrogeologie) a Tomáš Fischer (Užitá geofyzika)

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?