Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Program Semináře Aplikované Geologie

v zimním semestru 2022/2023,

který se koná vždy v pondělí 14.00-15.40 (pokud není uvedeno jinak)

v Mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2, první patro

10.10.
Tomáš Kadlíček, David Mašín (ÚHIGUG PřF UK)
Modelování stability vnitřní výsypky Bílina
17.10.
Radek Klanica (Geofyzikální ústav AVČR)
Komplexní ERTprůzkumy hradištních opevnění: cesta k pokročilé interpretaci
24.10.
Tomáš Čechák (FJFI ČVUT)
Jaderná energetika včera a dnes
31.10.
Roberto Vassallo (University of Basilicata, Italy)
Ground and satellite long-term monitoring of slow-moving lanslides in the Italian Southern Appennines

7.11.


Nihat Hakan Akyol (Kocaeli University, Turkey)
Fate and transport of herbicides in agricultural soils
14.11.
Sina Baghbanrezvan (Hong Kong University of Science and Technology)
Casing-Sediment Interaction in Gas Hydrate-Bearing Sand: Novel In-Flight Centrifuge Modeling (**Online**)
21.11.
Jiří Bruthans, Jiří Grundloch, Renáta Kadlecová (ÚHIGUG PřFUK, ČGS)
Zranitelnost zdrojů podzemní vody k suchu v různých oblastech ČR a vývoj v posledních dekádách
28.11.
Panteleimon Soupios (King Fahd University of Petroleum and Minerals)
Application of EM/CSEM methods for the exploration of natural resources in Saudi Arabia

5.12.


Ondřej Nol (ČGS)
Turów – monitoring podzemní vody
12.12.
Jan Blahůt (ÚSMH AVČR)
Svahové pohyby ve vulkanickém prostředí na příkladu kolapsu vulkánu El Hierro, Kanárské ostrovy
19.12.
Kurosh Karimi, Gunther Kletetschka(ÚHIGUG PřFUK)
Analysis of gravitational properties of the small planets using „gravity aspects“
9.1.
téma bude upřesněno

Za naše obory Vás zvou
David Mašín (Inženýrská geologie), Martin Slavík (Hydrogeologie) a Tomáš Fischer (Užitá geofyzika)

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?