Semináře v zimním semestru 2018/2019

Semináře se budou konat vždy v pondělí 14.00-15.40 (pokud není uvedeno jinak) v mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2, 1. patro

8.10. Josef Datel (VÚV TGM a PřF UK)

Význam ochranných pásem vodních zdrojů v období sucha

15.10. Jiří Zmítko (3G Consulting Engineers Praha)

Tunelový řetězec Granitztal

22.10. Seminář se nekoná
29.10. Gianvito Scaringi (ÚHIGUG, PřF UK)

How earthquakes shape mountain through landslides

5.11. Bárta J., Frolík J. a kol. (G-IMPULS, Archeologický ústav AVČR)

Společné vyzkumy acheologů a geofyziků. Hradčanské náměstí v Praze, Aygeshat v Arménii.

12.11. Jiří Vaněk

Obnova monitorovací sítě podzemních vod v oblasti Alazani-agrichai v Gruzii

19.11. Martin Slavík, Tomáš Weiss (ÚHIGUG, PřF UK)

Výpar z porézního prostředí

26.11. František Staněk (Seismik s.r.o.)

Mikroseismické monitorování hydraulického štěpení

3.12. Karel Waska (EPS Biotechnology)

Unipetrol Litvínov – intenzifikace sanačního zásahu metodou ISCO v prostředí aktivní petrochemické výroby

10.12. Martin Bachura (Geofyzikální ústav AVČR)

Seismický roj v květnu 2018 v západních Čechách

17.12. Roman Pašteka (Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenskeho, Bratislava)

Úloha regularizovaných derivácií v transformácii a interpretácii potenciálových polí v aplikovanej geofyzike

7.1. Martin Lanzendorfer (ÚHIGUG, PřF UK)

O matematickém modelování proudění v porézním prostředí o velikosti póru

Vedoucí semináře IG: Ing. J.Boháč, CSc., bohac@natur.cuni.cz

Vedoucí semináře HG: RNDr. Josef Datel, Ph.D., datel@natur.cuni.cz

Vedoucí semináře UG:  Prof. RNDr. T.Fischer, Ph.D., fischer@natur.cuni.cz

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?