Termíny státních závěrečných zkoušek jaro 2019

Navazující magisterský obor Aplikovaná geologie

Hydrogeologie

SZZ: 27.5.2019 v 9 hodin, Emeritárium
Obhajoba: 29.5.2019 v 9 hodin, Emeritárium

Inženýrská geologie

SZZ a Obhajoby: 6.6.2019, písemná část zkoušky 4.6.2019

Bakalářské zkoušky:

Geotechnologie, HPZ (školitel z UHIGUG), Geologie (školitel z UHIGUG) – společný termín 12.6. 2019 od 9 hodin, budova Albertov 6, Praha 2, místnost G3

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?