Využití technologií sorpce a fotochemické oxidace pro eliminaci mikropolutantů charakteru farmaceutických látek z odpadních vod

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Evidenční číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/15_019/0004571.

Hlavní řešitel projektu: RNDr. Vladislav Knytl

Spoluřešitelé: UNIVERZITA KARLOVA v Praze, Přírodovědecká fakulta
Doba trvání projektu: 2017 – 2018

Anotace projektu:
Předmětem projektu je aplikovaný, respektive průmyslový výzkum (dále AV) a experimentální vývoj (dále EV) technologií pro odstraňování kontaminantů charakteru farmaceutických látek z odpadních vod založených na sorpčních technikách (aktivní uhlí, a jiné adsorbenty) a technice přímé fotochemické destrukce pomocí peroxidu vodíku (H 2 O 2 ) s aktivací účinkem UV záření.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií

Kontakt:knytl@dekonta.cz

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?