Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii „RINGEN“ (Research INfrastructure for Geothermal ENergy) „RINGEN“ – LM2015084 a „RINGEN+“ – projekt OPVVV

RINGEN (angl. zkratka pro Research INfrastructure for Geothermal ENergy) je nová výzkumná infrastruktura, zařazená do Cestovní mapy ČR velkých výzkumných infrastruktur.

Vzniká v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, kde již existuje geotermální testovací vrt hluboký 2,1 km. RINGEN bude poskytovat služby veřejným i soukromým vysokým školám, výzkumným institucím a firmám.

Tvoří ho tým přibližně 50 výzkumných a odborných pracovníků. VI RINGEN se bude primárně zabývat podporou využívání geotermální energie v ČR v kontextu celosvětového vývoje v této oblasti. Hlavním cílem je přispět ke snížení investičních a provozních rizik spojených s jímáním zemského tepla a umožnit jeho masivní a bezpečné využívání v různých geologických podmínkách. Důležitou součástí je rovněž pilotní ověřování technologií pro přenos tepla na zemském povrchu prostřednictvím tepelných výměníků pro výrobu tepla a turbín umožňujících výrobu elektřiny, na kterých budou odborníci RINGENu spolupracovat s průmyslovými subjekty.

Cílem výzkumné infrastruktury je také navázat na stávající mezinárodní interdisciplinární výzkum v oblasti využívání hlubinné geotermální energie (GTE) technologií EGS/HDR a vytvořit podmínky pro testování nových a ověření stávajících metod realizace EGS/HDR systémů v podmínkách metamorfovaných hornin. To přispěje k úspěšnému využívání této inovativní technologie v globálním měřítku.

Více informací na webových stránkách projektu.

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?