Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Program Semináře Aplikované Geologie

v letním semestru 2022/2023,

který se koná vždy v pondělí 14.00-15.40

v Mineralogické posluchárně, Albertov 6, Praha 2, první patro

a také online na https://meet.google.com/bpg-jzde-raj13.2.
ČAIG
20.2.
Hakan Ucar (ÚHIGUG PřFUK
Paleomagnetic Record from the Early Miocene Lacustrine Sediments in the Most Basin, Czech Republic
27.2.
Sebastian Uhlemann (LBNL Berkeley)
Making the invisible visible – 4D geoeletrics for imaging groundwater driven preocesses
6.3.
Josef V. Datel (VÚV TGM)
Řízená dotace podzemních vod

13.3.


Renata Lukešová (ÚSMH AV ČR)
Vrancea v Rumunsku: unikátní tektonická struktura generující nejničivější zemětřesení ve Východní Evropě
20.3.
Martin Dostalík (ČGS)
Práce českých geologů na sesuvech v Gruzii
27.3.
Tereza Šmejkalová (SG Geotechnika)
Hlína a jíl v české inženýrskogeologické praxi
3.4.
Diplomky – jarní termín

10.4.


Velikonoce
17.4.
Ondřej Souček (MFF UK)
Gejzíry na Saturnově měsíci Enceladu – pozorování, otázky a matematické modelování
24.4.
Jakub Roháč (ÚHIGUG PřFUK)
Presnosť (či nepresnosť) výsledkov laboratórnych skúšiek mechaniky zemín
1.5.
Státní svátek

8.5.

Státní svátek

Za naše obory Vás zvou
David Mašín (Inženýrská geologie), Martin Slavík (Hydrogeologie) a Tomáš Fischer (Užitá geofyzika)

©2024 Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky

Log in with your credentials

Forgot your details?